จัดโปรโมชั่น อบรม จป ชลบุรี รับส่วน 50% โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก
Our Blog

บทความ

  • มาทำความรู้จักกับ บทบาท หน้าที่ คปอ. ตามที่กฎหมายกำหนด มีอะไรบ้าง วันนี้เราจะพามารู้จักกับ บทบาท หน้าที่ คปอ. ว่ามีอะไรบ้าง คปอ. คือ กลุ่มบุคคลสำคัญเป็นผู้พลักดันการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานใน ซึ่งผ่านการ อบรม คปอ ตามกฎหมาย กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับการเลือกตั้งแต่งตั้งโดยมีตัวแทนของแต่ละฝ่ายทั้งตามสัดส่วนลูกจ้าง และ …

  • หน้าที่ จป บริหาร หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร มีดังต่อไปนี้ จากประกาศกฎหมายใหม่กำหนดให้สถานประกอบกิจการตามบัญชีที่ 1 และบัญชีที่ 2 ที่มีลูกจ้างจำนวน 2 คนขึ้นไปและบัญชีที่ 3 ที่มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไป จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยผ่านการฝึกอบรม จป …

  • นายจ้างต้องแต่งตั้ง จป.โดยตำแหน่งภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันที่มีลูกจ้างครบจำนวณดังกล่าว หรือนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน หรือลูกจ้างระดับบริหาร นายจ้างต้องแต่งตั้ง จป.โดยหน้าที่เฉพาะภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันที่มีลูกจ้างครบจำนวนดังกล่าว กรณี จป. โดยหน้าที่เฉพาะพ้นจากหน้าที่จัดให้มี จป. ดังกล่าวแทนภายใน 90 วัน ผู้บริหารหน่วยงานฯ ต้องผ่านการฝึกอบรมและต้องไม่เป็น จป.วิชาชีพ …

  • หน้าที่ จป หัวหน้างาน ตามกฎหมายใหม่ กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565 จากประกาศกฎหมายใหม่กำหนดให้สถานประกอบกิจการตามบัญชีที่ 1 และบัญชีที่ 2 ที่มีลูกจ้างจำนวน 2 คนขึ้นไปและบัญชีที่ 3 ที่มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไป …

หลักสูตร จป มาตรฐานสากล

ลด 40% สำหรับการจัดฝึกอบรม จป

อบรม จป อินเฮ้าส์ พร้อมรับส่วนลดราคาพิเศษ มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคนทันทีหลังจบการอบรม สามารถนำไปขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ตามกฎหมาย

Service

อบรม จป ชลบุรี ระยอง สมัครอบรมได้แล้ววันนี้

สถานที่อบรม อัมตะ ชลบุรี

เพิ่มเพื่อน

ใบรับรองหน่วยฝึกอบรม

ใบรับรองหน่วยฝึกอบรม

Copyright @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by อบรม จป ชลบุรี